Επικοινωνία

Παρακάτω εμφανίζονται όλοι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

GlaxoSmithKline
Καταναλωτικά Προϊόντα
Υγείας ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας, 274,152 32, Χαλάνδρι, Αθήνα.

Τηλέφωνο

0080044144381
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Email

gr.consumer-relations@gsk.com