Επικοινωνία

Παρακάτω εμφανίζονται όλοι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Haleon
Καταναλωτικά Προϊόντα
Υγείας ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λεωφ.Κηφισίας 274,15232, Χαλάνδρι, Αθήνα.

Τηλέφωνο

0080044144381
(γραμμή χωρίς χρέωση)